Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor boekingen en / of opties die u plaatst.

Opslag van uw gegevens
Uw reserveringsgegevens worden opgeslagen in ons computersysteem en worden zolang als wij nodig achten bewaard.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit op uw verzoek en met nadrukkelijke toestemming door u gegeven is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien en indien gewenst aan te passen of te laten verwijderen.